สถานที่ตั้ง

19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

อีเมล

suwat1318@yahoo.com